Úřední deska: Návrh rozpočtu na rok 2022

Informujeme o „Návrhu rozpočtu na rok 2022“, datum 24.11.2021.

Celý soubor můžete stáhnout přímo zde klikem na odkaz:

NRoz22

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Pavlov na rok 2022 mohou občané uplatnit podle §11 odst. 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 15.12.2021 nebo ústně na
veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2020, kdy bude rozpočet projednáván.