Výlety a zajímavá místa v okolí Pavlova

Určitě stojí za návštěvu Stanice Pavlov o. p. s. , která  je záchranná stanice pro hendikepované živočichy. Jejím hlavním posláním je přijímat a starat se o zvířata, která potřebují naši pomoc
(zraněná, mláďata). Další jejíí činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Zapojují se také do záchranných programů určených pro druhy naší
přírody, kterým hrozí vyhubení. Dále je zde možnost ubytování i rodiny s dětmi včetně výletů po překrásném okolí. Webové stránky naleznete přímo zde : https://www.stanicepavlov.eu/

ico adopceico dmsico nalezeneico video

 

Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. Tento složitý komplex hradu se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí krajině a městu Ledči nad Sázavou. 

Tato opomíjená kulturní památka České republiky se znovu probouzí po staletí spánku a dere se zpět na vysluní slávy, kterou si dozajista zaslouží.

Přijďte na návštěvu a posuďte sami, jakým honosným šlechtickým sídlem tento hrad býval. Zveme Vás na prohlídku monumentální středověké architektury, která se v běhu časů vyvíjela od rané gotiky až do barokního rázu. Nabízíme Vám komentované prohlídky hradních prostor, muzea a v neposlední řadě i výstup na hradní věž, z které jsou úchvatné výhledy na město a krajinu protknutou řekou Sázavou. Více zde (klik)

 

Hrad Lipnice, Kamenný strážce Posázaví, na kterém provázel autor světoznámého Švejka – Jaroslav Hašek. Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka a který se stal později sídlem bohatých Trčků z Lípy, vás zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje. Na hradě si můžete prohlédnout archeologickou expozici, gotickou kapli a rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé.Máte-li cestu kolem, zastavte se na chvíli na tomto kouzelném a klidném místě a projděte si sedm století našich dějin. Hrad se dnes zdá opuštěný, ale díky Vaší přítomnosti opět ožívá a dává Vám vzpomenout na slavné doby českých králů, kruté bitvy třicetileté války a možná Vám zjeví i něco ze svých tajemných příběhů. Více zde (klik)

Číhošťský zázrak

Psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do Štědrého dne chybělo 13 dní. Sváteční nálada pomohla číhošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Tento jev pozorovalo devatenáct zdejších farníků. Pohyby křížku se opakovaly ještě několik dalších dnů. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a  do Číhoště přijíždělo velké množství věřících i církevních hodnostářů.

To však těžko nesl vládnoucí komunistický režim. Byl proto vykonstruován politický proces proti představitelům katolické církve, na jehož konci byla brutální smrt zdejšího faráře. Onen nevysvětlitelný “zázrak ” byl tehdejší StB podsunut zdejšímu faráři Josefu Toufarovi (nar. 14.7. 1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Více zde (klik)

Zámek Světlá nad Sázavou

Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy. V roce 1429 připadlo světelské panství rodu Trčků z Lípy a roku 1567 nechal Burian III. Trčka z Lípy přestavět stávající tvrz na lovecký zámek a to již v renesančním stylu. Z této doby pochází dochovaný latinský nápis, nad portálem na jižním průčelí zámku, který v českém jazyce zní: „Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, první komoří císařský, 1567.” Trčkové tu sídlili až do roku 1636, kdy byl jejich majetek zkonfiskován a připadl královské komoře. Rozhodně doporučujeme navštívit.Okolí města Světlá nad Sázavou je protkáno mnoha památkami a zajímavými místy, která rozhodně stojí za to vidět při návštěvě našeho regionu. Celodenní výlet za pamětihodnostmi okolí Světlé si rozhodně nenechte ujít. Více zde (klik)

Stvořidla jsou peřejnatý úsek Sázavy mezi Smrčnou a osadou Stvořidla u Ledče nad Sázavou. Délka peřejí je cca 4,5 km, obtížnost se pohybuje v závislosti na průtoku mezi WW II a WW IV. Celá oblast je součástí přírodní rezervace Stvořidla o rozloze cca 300 ha.Stvořidla se nacházejí na okraji Českomoravské vrchoviny mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Na pravém břehu řeky jde o katastrální území Leštinka u Světlé nad Sázavou (část města Světlá nad Sázavou), levý břeh náleží katastrálnímu území Dobrovítova Lhota (část obce Trpišovice). Podle místní legendy se měl sedlák, jehož pole nebylo úrodné, domluvit s čertem, který mu měl s prací na poli pomoci. Sedlák čertovi slíbil, že za deset let dostane jeho duši. Po deseti letech se však sedlákovi do pekla příliš nechtělo a na radu své manželky vykropil chalupu svěcenou vodou. Čert, který tak nemohl dovnitř, se rozzlobil, nabral v nedalekém lomu náruč kamení a chtěl ji naházet na sedlákovo pole. Jak letěl zpět, svítilo mu do očí slunce a oslepený čert začal kameny odhazovat dříve – místo na sedlákovo pole odházel svůj náklad do koryta Sázavy.Občerstvení podél řeky. Více zde (klik)

Kulturní informace z okolí

error: Kopírování obsahu není povoleno.