GDPR

Ochrana osobních údajů & GDPR

Jak nám, jako poskytovateli a provozovateli https://pavlov-ledec.cz, ukládá zákon. Osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa. Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, platná emailová adresa, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Provozovatelem.

3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6. Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

7. Uživatel souhlasí se zasíláním  sdělení a informací souvisejících se službami nebo činností provozovatele na elektronickou adresu uživatele.

8. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics a zpracování Cookies, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser.

14.1.2022