Sdružení dobrovolných hasičů

Kromě vlastního poslání hasičských dobrovolných sborů, tedy ochrana zdraví a majetku spoluobčanů, existují už celá léta námětová cvičení a hasičský sport. Jedná se často o velmi prestižní soutěže okrskového významu. Jsou prověrkou sil a připravenosti každého družstva i dobrou příležitostí testovat a obsluhovat svěřenou techniku. Takové události se také neobejdou „tvrdé“ rivality, ale také přátelských posezení. Tyto akce jsou nejen setkáními hasičů, ale lákají pozornost veřejnosti a bývají hojně navštěvovány. Pavlovští hasiči rádi jezdili na soutěže a celkem dobře se i umisťovali. Například v roce 1985 to bylo v Hradci 2. místo. V roce 1984 a 1989 získal Pavlov v okrskové soutěži 1. místo. V roce 1996 v Číhošti 3. místo. V roce 2005, po několikaleté odmlce, na jubilejní soutěži, kterou pořádala obec Kozlov ke stému výročí založení svého sboru, obsadil Pavlov v soutěži družstev 3. místo.

 

Hasičská zbrojnice byla vystavěna společně s obecním úřadem a nacházela se na návsi. Postupně byla opravována a v šedesátých letech minulého století (1951) byla předělána do současné podoby. Hasičský sbor má v současné době 32 členů, kteří s chutí a elánem dělají všechno pro to, aby udrželi tuto úctyhodně dlouhou tradici – 105 let! Je velmi pozitivní, že se k odkazu „stoletých“ hasičů v obci hlásí i mladá generace. Je tu naděje, že se zachová tradice a všechny vložené hodnoty, ať už materiální, ale především lidské. Přejeme jim hodně zdraví a štěstí!

Krizové období nastalo po roce 1997. S úmrtím dlouholetého předsedy spolku Ladislava Kocourka činnost SDH v Pavlově ochabla, její „vzkříšení“ nastalo opět v roce 2005. Předchozí členové výboru SDH Pavlov (1997):

  • Předseda – Kocourek Ladislav
  • Velitel – Kozlík Josef
  • Hospodář – Kozlík Jaroslav

Na členské schůzi požárního sboru v roce 2005 byl zvolen nový výbor ve složení:

  • Starosta – Mgr. Krecl Roman
  • Velitel – Ing. Svoboda Roman
  • Hospodář – Zdeňka Franclová

 

Jak už z oficiálního názvu sboru vyplývá, jedná se o dobrovolnou aktivitu obyvatel naší obce. Avšak bez přízně zastupitelstva Pavlova by při současných technických požadavcích nebylo možné SDH udržovat. Stejně tak by nebylo možné takto důstojně oslavit 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pavlově a v neposlední řadě by jistě nespatřila světlo světa brožura, kterou právě držíte v ruce. Přejme si i do budoucna stejnou přízeň představitelů obce a stejnou vytrvalost těch, kteří vstupují do řad dobrovolných hasičů.

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
07:00  –  11:30
12:30  –  17:00

Mgr. Roman Krecl, starosta obce
Tel.: 739 420 911

Ing. Josef Pavelka, místostarosta obce
Tel.:
739 494 589

OBECNÍ ÚŘAD

Adresa
Pavlov 9
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 00268011
e-mail:
pavlov-ledec@seznam.cz

error: Kopírování obsahu není povoleno.