Rok 2022

24.01.2022 – Společné jednání
28.02.2022 – Návrh závěrečného účtu Soubor: NZU_2021
28.02.2022 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
28.02.2022 – Příloha ZU Fin 2-12
28.02.2022 – Příloha ZU Příloha dle par. 7 Priloha_2021
28.02.2022 – Příloha ZU  Rozvaha_2021
28.02.2022 – Příloha ZU Výkaz zisků a ztrát 2021
02.03.2022 – Informace k fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
16.03.2022 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
16.03.2022 – Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva
16.03.2022 – Závěrečný účet ZU_2021
17.04.2022 – Rozpočtové opatření č.1
21.04.2022 – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2022
27.04.2022 – Záměr o narovnání hranic pozemků
27.04.2022 – Záměr o narovnání hranic pozemků Stanice Pavlov
16.05.2022 – Rozpočtové opatření č.2
19.05.2022 – Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva
24.05.2022 – Veřejné projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu
24.05.2022 – Pozvánka: Na zasedání Zastupitelstva
06.06.2022 – Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva
16.06.2022 – Rozpočtové opatření č.3
20.07.2022 – Pozvánka : Na zasedání zastupitelstva
09.08.2022 – Oznámení:Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.08.2022 – Rozpočtové opatření č.4
07.09.2022 – Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva
17.09.2022 – Rozpočtové opatření č.5
10.10.2022 – Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva
16.10.2022 – Rozpočtové opatření č.6
24.10.2022 – Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva
16.11.2022 – Rozpočtové opatření č.7
07.11.2022 – Veřejná vyhláška : Změna územního plánu
26.11.2022 – Návrh rozpočtu na rok 2023
                     – fin2-12
06.12.2022 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
15.12.2022 – Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva
23.12.2022 – Rozpočet 2023
27.12.2022 – Rozpočtové opatření č.8