VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

PDF stáhněte zde (klik) :Verejna vyhlaska FU