Důležité: Společné jednání se bude konat ve Světlé n. S.

Společné jednání se bude konat ve Světlé n. S. ve velké zasedací místnosti a to 26. 1. 2022 v
09:00 hod.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pavlov.
S návrhem Změny č. 1 Územního plánu Pavlov je možno se seznámit v kanceláři č. 320 Městského úřadu Světlá
nad Sázavou a v budově Obecního úřadu Pavlov. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pavlov je zveřejněn též
způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.svetlans.cz – Stavební úřad a územní plánování – Územní plánování a ÚAP – Územní plánování – Pavlov – Změna č. 1
K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pavlov je možno podávat připomínky ve lhůtě
od 10. 01. 2022 do 25. 02. 2022.

Veřejná vyhláška zde ke stažení klik : Vyhláška

Návrh ke stažení zde klik :VV návrh Z1 Pav SJ pod