Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pavlov


Místo konání: Budova OU


Datum a čas konání: 24.11.2021 od 16:00


Pořad jednání:


Zahájení
Schválení programu
Revize usnesení z posledního zasedání ZO
Rozpočtová opatření č. 6,7,8
Nákup přední radlice
Dílčí přezkoumání obce
Vyhláška – poplatek za odkládání komunálního odpadu
Vyhláška – stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh rozpočtu 2022
Havarijní stav komínu
Stav dotací POVV na rok 2021
Dotace na fotovoltaiku
Dotace na rekonstrukci el.
Dotace na obnovu komunikací.
Dotace na chodníky k Ledči
Plastové odpady.
Spolupráce při zajištění zpětného odběru
Jedlý olej a tuk odpad
Zimní pneumatiky pro LIAZ SDH
Respirátory pro občany.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Plán obnovy vodovodů a kanalizací
Ostatní

Mgr. R. Krecl, starosta obce


Vyvěšeno dne: 16.11.2021

PDF:

Soubor v PDF Zde klik