Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Pozvánka
Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Místo konání:
Datum a čas konání:
Budova OU
22.12.2021 od 16:00
Pořad jednání:

Zahájení
Schválení programu
Revize usnesení z posledního zasedání ZO
Rozpočtu 2021
Vyhláška – poplatek za odkládání komunálního odpadu
Vyhláška – stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Ostatní
Mgr. R. Krecl, starosta obce

ke stažení zde : ZDE KLIK

Publikováno: 14.11.2021