Pozvánka : Na zasedání zastupitelstva obce Pavlov

Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Místo konání: Budova OU

Zde v PDF :Pozv2-01_06_22
Datum a čas konání: 1.6.2022 od 16:30
Pořad jednání:
Zahájení
Schválení programu
Revize usnesení z posledního zasedání ZO
Narovnání hranic s p. Bagogou
Nákup vleku za traktor
Přístřešek u hasičárny
Pokácení okrasného stromu
Územní plán
Výstavba bytů.
Odprodej pozemku Stanici Pavlov
Dotace na výsadbu stromů
Veřejnoprávní smlouva s městem Ledeč nad Sázavou
Dotace na výsadbu stromů realizace
Oprava prasklého vodovodního potrubí u p. Smolkové
Pozemky na výstavbu RD
Pronájem pozemku 416
Nákup dětské nafukovací atrakce
Rozpočtová opatření č. 1 a 2
Prodloužení pronájmu kanceláře f. Lesy České republiky
Stanovení počtu zastupitelů
Ostatní