Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

Nařízení:

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví
věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona
č. 258/2000 Sb.,

Více v příloze ke stažení zde klik