Covid-19

Vzhledem k velmi častým dotazům na to, jakými pravidly se má řídit člověk v domácí karanténě, zasílám rady a Doporučení Státního zdravotního ústavu.
Je možné využívat i další informační zdroje, např.: Mojeambulance

Mimořádná linka.
V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212. Na čísla 155 a 112 by měli lidé volat jen v případě ohrožení života a zdraví.

Mimořádné opatření v obci Kynice.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala toto opatření obecné povahy: Mimořádného opatření obec Kynice

Kontakt na hygienickou stanici
Při kontaktování hygienické stanice prosím nejprve kontaktujte územní pracoviště Havlíčkův Brod na tel. 569 474 211 nebo mailem podatelna@hb.khsjih.cz.
Krajská hygienická stanice Jihlava je trvale přetížena. Bližší informace viz. http://www.khsjih.cz/.

Stránky MZCR.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo nové webové stránky. Najdete zde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

https://koronavirus.mzcr.cz/