V neděli dne 13.11.2022 se uskutečnilo slavnostní vítání nových
občánků Marušky a Filípka.

Na úvod přivítal rodiče, jejich děti a
příbuzné starosta obce.

Po úvodní přivítání se slavnostní řeči ujala
paní Pánková, která popřála rodičům a dětem hodně radosti, zdraví,
vzájemné lásky a pohody.

Po té spolu se starostou obce předala
maminkám květiny, drobné dárky a finanční hotovost.