Fotogalerii naleznete také zde (níže).V tento den byly také uskutečněny Pavlovské Slavnosti více zde: https://pavlov-ledec.cz/pavlovske-slavnosti-2021-fotogalerie-aktualizovano/

 

Dne 21. srpna 2021 byla v obci Pavlov slavnostně otevřena nově postavená požární zbrojnice. Dotace na výstavbu zbrojnice byla obci schválena v roce 2019 z programu GŘ HZS. V předchozích letech ( 2017 a 2018) nebyly pro tento program v rámci kraje Vysočina alokovány peníze. Začátek výstavby připadl na úterý 18.2.2020, kdy se stroje poprvé zakousli do země. Zbrojnici se podařilo do konce roku 2020 postavit a v obci vyrostla nová dominanta. Celkové náklady na stavbu činily více jak 7,2 mil Kč. Na financování stavby se podílelo ministerstvo vnitra – GŘ HZS z 50 %, dále kraj Vysočina z 33 % a zbylou částku dofinancovala obec ze svého rozpočtu.

Projektovou dokumentaci ke zbrojnici vytvořili pan Ing. arch. Tomáš Bělohradský a Bc. Martin Kosprd z firmy Ating s.r.o. Ledeč nad Sázavou. Mohu směle konstatovat, že architektonicky se stavba hodí do okolní zástavby a nenarušuje ráz obce.

Samotnou výstavbu provedla společnost UNIMONT J.C.K. se sídlem v Hradci u Ledče nad Sázavou. Se stavební společností jsme se vždy vstřícně dohodli, za což ji samozřejmě patří velký dík.

V nové požární zbrojnici se nachází 2 garážová stání pro požární techniku (CAS 25/2500/400 S2Z) a DA, které se podařilo naší jednotce získat z dalšího dotačního programu GŘ HZS v roce 2021 (předpokládaný termín dodání listopad 2021). V garážích jsou umístěny regály na potřebné vybavení a je vytvořeno zázemí pro opravy techniky.

CAS získal náš sbor bezúplatným převodem od GŘ HZS ze Školního a výcvikového zařízení v Brně již na začátku roku 2020. Na podzim téhož roku bylo naší jednotce bezúplatně převedeno i vybavení, které je součástí vozidla. CAS obsahuje všechny věcné prostředky pro zdolávání mimořádných situací vyjma vyprošťovacího zařízení u dopravních nehod.

Součástí nové požární zbrojnice jsou šatny (čistá a špinavá), které tvoří funkční celek spolu se sprchami – tzv. hygienickou smyčku. Kancelář velitele je koncipována pro školení jednotky a je zde zabudovaná i kuchyňská linka. V budově se nachází toalety a technická místnost. V rámci projektu vznikl i prosklený sklad – ve kterém je umístěna historická technika.

Slavnostního otevření zbrojnice se osobně zúčastnili:

za HZS: generálporučík Ing. Drahoslav Ryba – generální ředitel HZS ČR, plukovník Mgr. Jiří Němec – ředitel HZS Kraje Vysočina, mjr. Ing. Jiří Prchal – vedoucí IZS pro okres Havlíčkův Brod, ppor. Bc. Jan Šimanovský – velitel stanice Ledeč nad Sázavou.

za SH ČMS: Josef Stejskal – starosta OSH Havlíčkův Brod, Josef Borovský – starosta okrsku č.17, Jaroslav Nácovský – aktiv ZH a bývalý ředitel HZS okresu Havlíčkův Brod.

Mezi dalšími účastníky nelze opomenout zástupce okolních sborů, členy výjezdové jednotky a širokou veřejnost. V rámci akce byla posvěcena socha sv. Floriána a samotná stavba. Pan farář popřál především šťastné zásahy i návraty zpět na zbrojnici a samozřejmě poděkoval za práci dobrovolných hasičů pro spoluobčany.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Pavlov, je v poplachovém plánu zařazena v kategorii JPO V s CAS. Jednotka má předurčenost pro likvidaci stromů a obtížného hmyzu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili celého procesu výstavby požární zbrojnice. Velké díky patří především obci, které se podařilo uvolnit finance na výstavbu a za ochotu podstoupit tuto složitou cestu. Doufám, že stavba bude sloužit všem spoluobčanům jak již současným, tak i budoucím.

Roman Svoboda, velitel JSDHO Pavlov