Rok 2021

12.01.2021 – Rozpočet_2021
14.02.2021 – Příloha ZU Výkaz zisků a ztrát 2020
14.02.2021 – Příloha
24.02.2021 – Pozvánka na ZO konaného dne 1.3.2021
28.02.2021 – Návrh závěrečného účtu Soubor: NZU_2020
16.03.2021 – Rozpočtová opatření č. 1
15.04.2021 – Rozpočtovém opatření č.2
15.05.2021 – Rozpočtové opatření č.3
24.05.2021 – Zpráva o výsledku hospodaření obce 2020
24.05.2021 – Návrh závěrečného účtu
                        Výkaz FIN 2-12
                        Příloha
                        Rozvaha
                        Výkaz zisku a ztrát
07.06.2021 – Pozvánka na ZO konaného dne 14.6.2021
13.06.2021 – Pozvánka na ZO konaného dne 21.06.2021
14.06.2021 – Závěrečný účet
                        Zpráva o výsledku hospodaření obce 2020
16.06.2021 – Rozpočtové opatření č.4
16.08.2021 – Rozpočtovém opatření č.5
01.09.2021 – Pozvánka na ZO konaného dne 15.09.2021
16.09.2021 – Rozpočtovém opatření č.6
30.09.2021 – Rozpočtovém opatření č.7
13.10.2021 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
17.10.2021 – Příloha Rozpočtové opatření č.8
16.11.2021 – Pozvánka : Na zasedání zastupitelstva
16.11.2021 – Rozpočtovém opatření č.9
24.11.2021 – Návrh rozpočtu na rok 2022
                     fin102021
24.11.2021 – Stanovení obecního systému odpadového hospodářství
24.11.2021 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu
14.12.2021 – Pozvánka : Na zasedání zastupitelstva
21.12.2021 – Rozpočtovém opatření č.10
22.12.2021 – Rozpočet pro rok 2022