Rok 2020

Oznámení na úřední desce.

01.01.2020 – Poplatek za psi
24.02.2020 – Pozvánka na ZO konaného dne 3.3.2020
15.03.2020 – Rozpočtová opatření č.1
17.04.2020 – Rozpočtová opatření č.2
27.04.2020 – Zpráva o výsledeku hospodaření obce za rok 2019
27.04.2020 – Návrh závěrečného účtu
– Fin 2-12
– Příloha
– Rozvaha
– Výkaz zisku a ztrát
20.05.2020 – Pozvánka na ZO konaného dne 27.5.2020
27.05.2020 – Závěrečný účet
– Zpráva o výsledeku hospodaření obce za rok 2019
16.05.2020 – Rozpočtová opatření č.3
16.06.2020 – Rozpočtová opatření č.4
14.08.2020 – Rozpočtová opatření č.5
15.08.2020 – Rozpočtová opatření č.6
14.08.2020 – Pozvánka na ZO konaného dne 22.8.2020
16.09.2020 – Rozpočtová opatření č.7
16.10.2020 – Rozpočtová opatření č. 8
19.10.2020 – Dílčí přezkoumání hospodaření obce
11.11.2020 – Pozvánka na ZO konaného dne 18.11.2020
16.11.2020 – Rozpočtová opatření č. 9
18.11.2020 – Návrh střednědobého výhledu na rok 2022-2024
20.11.2020 – Návrh rozpočtu pro rok 2021
 – Fin 2-12
29.11.2020 – Pozvánka na ZO konaného dne 29.11.2020
9.12.2020 – Pozvánka na ZO konaného dne 16.12.2020
16.12.2020 – Rozpočet pro rok 2021
16.12.2020 – Střednědobý výhled na rok 2022-2024
28.12.2020 – Rozpočtová opatření č. 10