Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Pozvánka : Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Místo konání: Budova OU

Zde v PDF :Pozv3-27_07_22

Datum a čas konání: 27.7.2022 od 16:30

Pořad jednání:
Zahájení
Schválení programu
Revize usnesení z posledního zasedání ZO
Vyhláška „Noční klid“
Pavlovské slavnosti
Fotovoltaika
Lesy
Oprava el. vedení v budově Pavlovské hospůdky
Rozpočtová opatření č.3
Ostatní