Pozvánka: Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov

Pozvánka
Na zasedání Zastupitelstva obce Pavlov
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Pavlov
Místo konání: Budova OU
Datum a čas konání: 1.6.2022 od 16:30

Obsah v PDF : Pozv1-01_06_22