Jarní akce ” Čistá Vysočina” 13.ročník

V letošním 13 ročníku bychom chtěli zapojit další obce a občany do jarního úklidu odpadků kolem komunikací.Tuto akci každoročně, v minulém roce se zapojilo přes 12 000 dobrovolníků a společně jsme uklidili přes 71 tun odpadu.

Samotný úklid bude probíhat od 11.4. do 24.4.2022


 

Ohlédnutí za loňským ročníkem
sebráno 71 tun odpadu

uklizeno 2 187 km silnic

zapojeno 12 862 sběračů

zapojeno 445 skupin

Do 28.února 2022 je možné přihlásit místo, které sběrači chtějí sbírat a to prostřednictvím tohoto formuláře na :

https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2022/d-4110217/p1%3D8673

 

Celé znění zprávy v PDF :

Čistá Vysočina_obce