Oznámení:Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve změní pozdějších předpisů, (dále je „zákona“) a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)

volební okrsek č. 1

se sídlem

 

Kulturní dům obce Pavlov, Pavlov čp. 31

místnost sálu

V Pavlově dne 9. srpna 2022

Mgr. Roman Krecl

starosta obce Pavlov

Vyvěšeno dne: 9. srpna 2022 Sejmuto dne:

 

DOKUMENT v PDF ZDE :Informace o počtu a sídle volebních okrsků